SEZNAM KATASTRÁLNÍCH ÚZEMÍ A SUBJEKTŮ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY V PŮSOBNOSTI: Stavební úřad - Městský úřad Strážnice

Informativní seznam byl vyhotoven ve spolupráci se Stavebním úřadem a správci, kteří se účastní služby.
Úplnost a věcná správnost seznamu není garantována.

Číslo katastrálního území 719773 737461 756652 758817 771988
Název katastrálního území Petrov u Hodonína Radějov u Strážnice Strážnice na Moravě Sudoměřice Tvarožná Lhota
Název obce Petrov Radějov Strážnice Sudoměřice Tvarožná Lhota
CETIN a.s.
Coprosys NeTron, s.r.o. ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m
ČEPRO, a.s. × × × ×
ČEPS, a.s.
České Radiokomunikace a.s.
EG.D, a.s.
ENERGEO s.r.o. × × × ×
GasNet, s.r.o. v zast. GasNet Služby, s.r.o.
Jihomoravský kraj × × * × ×
KAZA.cz s.r.o. × × × ×
Město Strážnice × × × ×
Ministerstvo obrany - Sekce ekonomická a majetková - OOÚZ
Ministerstvo vnitra - odbor provozu informačních technologií a komunikací ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m
Net-Connect s.r.o. × × × ×
Obec Petrov × × × ×
Obec Radějov × × × ×
Obec Sudoměřice × × × ×
Obec Tvarožná Lhota × × × ×
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
Správa železnic, státní organizace * × * * ×
T-Mobile Czech Republic a.s.
Vodafone Czech Republic a.s.
Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s.
Vratislav Kříž × × ×
 
Datum platnosti seznamu k 24.7.2024 VYSVĚTLIVKY: je vyžadováno vyjádření na celém k.ú.  
 *je vyžadováno vyjádření na části k.ú.  
 ×není vyžadováno vyjádření  
 správcesprávci je možné podat žádost elektronicky