SEZNAM KATASTRÁLNÍCH ÚZEMÍ A SUBJEKTŮ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY V PŮSOBNOSTI: Stavební úřad - Městský úřad Dubňany

Informativní seznam byl vyhotoven ve spolupráci se Stavebním úřadem a správci, kteří se účastní služby.
Úplnost a věcná správnost seznamu není garantována.

Číslo katastrálního území 633585
Název katastrálního území Dubňany
Název obce Dubňany
CETIN a.s.
Coprosys NeTron, s.r.o. ● od 12 m
ČEPS, a.s.
České Radiokomunikace a.s.
EG.D, a.s.
GasNet, s.r.o. v zast. GasNet Služby, s.r.o.
Jihomoravský kraj *
Město DUBŇANY
Ministerstvo obrany - Sekce ekonomická a majetková - OOÚZ
Ministerstvo vnitra - odbor provozu informačních technologií a komunikací ● od 10 m
MND a.s.
NOEL s.r.o.
SANERGIE a.s.
SANERGIE SOLAR s.r.o.
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
Správa železnic, státní organizace *
T-Mobile Czech Republic a.s.
Vodafone Czech Republic a.s.
Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s.
 
Datum platnosti seznamu k 3.3.2024 VYSVĚTLIVKY: je vyžadováno vyjádření na celém k.ú.  
 *je vyžadováno vyjádření na části k.ú.  
 ×není vyžadováno vyjádření  
 správcesprávci je možné podat žádost elektronicky