SEZNAM KATASTRÁLNÍCH ÚZEMÍ A SUBJEKTŮ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY V PŮSOBNOSTI: Stavební úřad - Městský úřad Hodonín

Informativní seznam byl vyhotoven ve spolupráci se Stavebním úřadem a správci, kteří se účastní služby.
Úplnost a věcná správnost seznamu není garantována.

Číslo katastrálního území 618942 619001 628701 640417 661490 663263 689343 694142 700444 707856 734021 739901 740381 755168 766542
Název katastrálního území Čejč Čejkovice Dolní Bojanovice Hodonín Josefov u Hodonína Karlín na Moravě Lužice u Hodonína Mikulčice Mutěnice Nový Poddvorov Prušánky Ratíškovice Rohatec Starý Poddvorov Terezín u Čejče
Název obce Čejč Čejkovice Dolní Bojanovice Hodonín Josefov Karlín Lužice Mikulčice Mutěnice Nový Poddvorov Prušánky Ratíškovice Rohatec Starý Poddvorov Terezín
CETIN a.s.
Coprosys NeTron, s.r.o. ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m
ČD - Telematika a.s. × × × × × × × × × ×
ČEPRO, a.s. × × × × × × × × × × × ×
ČEPS, a.s. × × × × × ×
České Radiokomunikace a.s.
Českomoravská telekomunikační s.r.o. × × × × × × × × × × ×
ČEZ, a. s. × × × × × × × × × × × × × ×
ČEZ Teplárenská, a.s. × × × × × × × × × × × × × ×
DDK Bohemia s.r.o. × × × × × × × × × × × × × ×
DELIMAX a.s. × × × * × × × × × × × × × × ×
Dobrovolný svazek obcí Mutěnka × × × × × × × × × × × × × ×
EG.D, a.s.
ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o. × × × × × × × × × × × × × ×
GasNet, s.r.o. v zast. GasNet Služby, s.r.o.
HC KABEL, s.r.o. × × × × × × × × × × × × × ×
IGS Energo s.r.o. × × × × × × × × × × × × × ×
INCOS a.s. × × × × × × × × × × × × × ×
JARO CZ, a.s., × × × × × × × × × × × × × ×
Jihomoravský kraj * × × * × × × * × × × × × × ×
Lignit Hodonín, s.r.o. × × × × × × × × ×
MERO ČR, a.s. × × × × × × × × × × × ×
Městská bytová správa, spol. s r.o. × × × × × × × × × × × × × ×
Ministerstvo obrany - Sekce ekonomická a majetková - OOÚZ
Ministerstvo vnitra - odbor provozu informačních technologií a komunikací ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m
MND a.s.
Nej.cz s.r.o. × × × × × ×
NEOS v.o.s. × × × × × × × × ×
Net-Connect s.r.o. × × × × × × × × × × × × × ×
NET4GAS, s.r.o. × × × × ×
New Telekom, s.r.o., zast. UNI Promotion s.r.o. × × * od 5 m * od 5 m × × * od 5 m * od 5 m * od 5 m × × * od 5 m * od 5 m × ×
NOEL s.r.o. × × × × × × × × × × × ×
Obec ČEJKOVICE × × × × × × × × × × × × × ×
Obec Josefov × × × × × × × × × × × × × ×
Obec Karlín × × × × × × × × × × × × × ×
Obec Lužice × × × × × × × × × × × × × ×
Obec MIKULČICE × × × × × × × × × × × × × ×
Obec MUTĚNICE × × × × × × × × × × × × × ×
OBEC NOVÝ PODDVOROV × × × × × × × × × × × × × ×
Obec PRUŠÁNKY × × × × × × × × × × × × × ×
Obec RATÍŠKOVICE × × × × × × × × × × × × × ×
Obec Rohatec × × × × × × × × × × × × × ×
Obec Starý Poddvorov × × × × × × × × × × × × × ×
Obec Terezín × × × × × × × × × × × × × ×
PRUTES Prušánky, příspěvková organizace × × × × × × × × × × × × × ×
Quantcom, a.s. (dříve Dial Telecom, a.s.) × × × × × × × × × × ×
SANERGIE a.s. × × × × × × × × × × × × × ×
Skládka Hraničky, spol. s r.o. × × × × × × × × × × × × × ×
SPP Storage, s.r.o. × × × × × × × × × × × ×
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
Správa železnic, státní organizace * × × * × × * * * × × × * × *
T Machinery a.s. × × × × × × × × × × × × × ×
Telco Pro Services,a.s. × × × × × × × × × × × × ×
T-Mobile Czech Republic a.s.
VAG s.r.o. × × × × × × × × × × × × × ×
Vodafone Czech Republic a.s.
Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. ×
 
Datum platnosti seznamu k 21.9.2023 VYSVĚTLIVKY: je vyžadováno vyjádření na celém k.ú.  
 *je vyžadováno vyjádření na části k.ú.  
 ×není vyžadováno vyjádření  
 správcesprávci je možné podat žádost elektronicky