SEZNAM KATASTRÁLNÍCH ÚZEMÍ A SUBJEKTŮ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY V PŮSOBNOSTI: Stavební úřad a doprava (kombinace) - Magistrát města Havířova

Informativní seznam byl vyhotoven ve spolupráci se Stavebním úřadem a správci, kteří se účastní služby.
Úplnost a věcná správnost seznamu není garantována.

Číslo katastrálního území 637696 628905 637777 637556 642401 642410 637742 637734
Název katastrálního území Bludovice Dolní Datyně Dolní Suchá Havířov-město Horní Bludovice Prostřední Bludovice Prostřední Suchá Šumbark
Název obce Havířov Havířov Havířov Havířov Horní Bludovice Horní Bludovice Havířov Havířov
Alcom Systems, s.r.o., zast. Fine Technology Outsource, s.r.o. ×
Certituda s.r.o. × × × × × × ×
CETIN a.s.
Coprosys NeTron, s.r.o. ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m
ČD - Telematika a.s. × × × × ×
ČEPRO, a.s. × × × × × × ×
ČEPS, a.s. × × × × ×
České Radiokomunikace a.s.
ČEZ Distribuce, a. s.
DIAMO, státní podnik × × × × ×
ELIMO energo s.r.o. × × × × × * × ×
GASCONTROL, společnost s r.o. × × × × × × ×
GasNet, s.r.o. v zast. GasNet Služby, s.r.o.
Green Gas DPB, a.s. × × × ×
Havířovská teplárenská společnost, a.s. × × × ×
Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje
Ministerstvo obrany - Sekce ekonomická a majetková - OOÚZ
Ministerstvo vnitra - odbor provozu informačních technologií a komunikací ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m
New Telekom, s.r.o., zast. UNI Promotion s.r.o. * od 5 m * od 5 m * od 5 m * od 5 m * od 5 m * od 5 m * od 5 m * od 5 m
Obec Horní Bludovice × × × × × ×
OKD, a.s. × × × × × ×
PKP CARGO INTERNATIONAL a.s. × × × ×
PODA a.s. × × × × ×
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.
Správa železnic, státní organizace × × * * × × * *
Šumbarknet s.r.o.
Technické služby Havířov a.s. × ×
Telco Pro Services,a.s.
T-Mobile Czech Republic a.s.
TwigoNet Europe, SE × ×
Veolia Energie ČR, a.s. × × ×
Veolia Průmyslové služby ČR, a.s. × × ×
Vodafone Czech Republic a.s.
 
Datum platnosti seznamu k 23.3.2023 VYSVĚTLIVKY: je vyžadováno vyjádření na celém k.ú.  
 *je vyžadováno vyjádření na části k.ú.  
 ×není vyžadováno vyjádření  
 správcesprávci je možné podat žádost elektronicky