SEZNAM KATASTRÁLNÍCH ÚZEMÍ A SUBJEKTŮ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY V PŮSOBNOSTI: Stavební úřad - Magistrát města Děčín

Informativní seznam byl vyhotoven ve spolupráci se Stavebním úřadem a správci, kteří se účastní služby.
Úplnost a věcná správnost seznamu není garantována.

Číslo katastrálního území 600431 765384 625248 607169 626929 627283 614190 625230 600440 614203 625086 624926 625035 626937 627291 630471 614211 691313 625221 680125 648957 649520 743763 691330 688509 743771 674001 607185 600458 680133 625311 688517 691348 625272 693804 607193 649546 625141 626953 625302 765392 765406 743780 691364 649554 765414 778648 625078
Název katastrálního území Arnoltice Babětín Bělá u Děčína Boletice nad Labem Borek u Děčína Brložec Březiny u Děčína Bynov Bynovec Chlum u Děčína Chrochvice Děčín Děčín-Staré Město Dobkovice Dobrná Dolní Žleb Folknáře Hliněná Horní Oldřichov Hoštice nad Labem Hřensko Huntířov u Děčína Janov u Hřenska Javory Kámen Kamenická Stráň Krásný Studenec Křešice u Děčína Labská Stráň Lesná u Děčína Loubí u Děčína Ludvíkovice Malšovice Maxičky Mezná u Hřenska Nebočady Nová Oleška Podmokly Prosetín u Dobkovic Prostřední Žleb Přední Lhota u Těchlovic Přerov u Těchlovic Růžová Stará Bohyně Stará Oleška Těchlovice nad Labem Velká Veleň Vilsnice
Název obce Arnoltice Těchlovice Děčín Děčín Malšovice Dobrná Děčín Děčín Bynovec Děčín Děčín Děčín Děčín Dobkovice Dobrná Děčín Děčín Malšovice Děčín Děčín Hřensko Huntířov Janov Malšovice Kámen Růžová Děčín Děčín Labská Stráň Děčín Děčín Ludvíkovice Malšovice Děčín Hřensko Děčín Huntířov Děčín Dobkovice Děčín Těchlovice Těchlovice Růžová Malšovice Huntířov Těchlovice Děčín Děčín
CETIN a.s.
COPROSYS Ústí spol. s r.o. ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m
ČD - Telematika a.s. × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
ČEPRO, a.s. × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
České Radiokomunikace a.s.
ČEZ Distribuce, a. s.
GasNet, s.r.o. v zast. GasNet Služby, s.r.o. × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
Ministerstvo obrany - Sekce ekonomická a majetková - OOÚZ
Ministerstvo vnitra - odbor provozu informačních technologií a komunikací ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m
MVE Březiny s.r.o. × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
Nej.cz s.r.o. × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
Netcore services s.r.o. zast. UNI Promotion s.r.o. × × × × × × × × × × × * od 8 m * od 8 m × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
NEW SPACE s.r.o. × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
New Telekom, s.r.o., zast. UNI Promotion s.r.o. × × × * od 5 m × × * od 5 m × × * od 5 m * od 5 m * od 5 m * od 5 m × × × × × × × × × × × × × × * od 5 m × × * od 5 m * od 5 m × × × × × * od 5 m × * od 5 m × × × × × × × ×
Obec Ludvíkovice × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
OBEC ARNOLTICE × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
Obec Bynovec × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
OBEC DOBKOVICE × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
OBEC DOBRNÁ × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
OBEC HŘENSKO × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
OBEC HUNTÍŘOV × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
OBEC JANOV × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
Obec Kámen × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
OBEC LABSKÁ STRÁŇ × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
OBEC MALŠOVICE × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
OBEC RŮŽOVÁ × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
OBEC TĚCHLOVICE × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. × × × × × ×
Solaris elektro s.r.o. × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
Správa železnic, státní organizace × × × * * × * * × × * * * * × * × × * × × × × × × × * * × × × × * × × * × * × * * * × × × * × *
STARNET, s.r.o. × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
Telco Pro Services,a.s.
TERMO Děčín a.s. × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
T-Mobile Czech Republic a.s.
TwigoNet Europe, SE × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
Vodafone Czech Republic a.s.
Vodní elektrárny Ploučnice a.s. × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
 
Datum platnosti seznamu k 21.9.2023 VYSVĚTLIVKY: je vyžadováno vyjádření na celém k.ú.  
 *je vyžadováno vyjádření na části k.ú.  
 ×není vyžadováno vyjádření  
 správcesprávci je možné podat žádost elektronicky