SEZNAM KATASTRÁLNÍCH ÚZEMÍ A SUBJEKTŮ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY V PŮSOBNOSTI: Stavební úřad - Městský úřad Dačice

Informativní seznam byl vyhotoven ve spolupráci se Stavebním úřadem a správci, kteří se účastní služby.
Úplnost a věcná správnost seznamu není garantována.

Číslo katastrálního území 600873 604372 607533 609021 615218 615455 651788 617865 621064 623105 624403 604381 617873 623113 629847 737712 617881 737721 644030 629855 651770 649074 621072 670553 718718 691755 684325 691411 769681 691763 692301 617890 706116 754315 713384 718726 670561 738069 744816 754323 623130 784915 769690 718734 778516 779695 780391 784184 784923
Název katastrálního území Báňovice Bílkov Borek u Dačic Brandlín Budeč Budíškovice Chlumec u Dačic Cizkrajov Červený Hrádek u Dačic Český Rudolec Dačice Dobrohošť Dolní Bolíkov Dolní Bolíkov-Nová Ves Dolní Němčice Dolní Radíkov Holešice u Cizkrajova Horní Radíkov Horní Slatina Hostkovice u Dolních Němčic Hradišťko u Dačic Hříšice Jersice Kostelní Vydří Lidéřovice Lipnice u Markvarce Lipolec Malý Pěčín Manešovice Markvarec Matějovec Mutná Nové Dvory Nové Hobzí Ostojkovice Peč Prostřední Vydří Radlice u Volfířova Řečice Staré Hobzí Stoječín Šach Třebětice u Dačic Urbaneč Velká Lhota u Dačic Velký Pěčín Vesce u Dačic Vnorovice Volfířov
Název obce Báňovice Dačice Dačice Volfířov Budeč Budíškovice Dačice Cizkrajov Červený Hrádek Český Rudolec Dačice Dobrohošť Cizkrajov Český Rudolec Dačice Český Rudolec Cizkrajov Český Rudolec Horní Slatina Dačice Dačice Hříšice Hříšice Kostelní Vydří Peč Český Rudolec Dačice Dačice Budíškovice Český Rudolec Český Rudolec Cizkrajov Staré Hobzí Staré Hobzí Budíškovice Peč Dačice Volfířov Volfířov Staré Hobzí Český Rudolec Volfířov Třebětice Peč Volfířov Dačice Budíškovice Staré Hobzí Volfířov
CETIN a.s.
COPROSYS a.s. ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m
ČD - Telematika a.s. × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
ČEPS, a.s. × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
České Radiokomunikace a.s.
ČEVAK a.s. × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
EG.D, a.s.
GasNet, s.r.o. v zast. GasNet Služby, s.r.o. × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
Město Dačice × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
Ministerstvo obrany - Sekce ekonomická a majetková - OOÚZ
Ministerstvo vnitra - odbor provozu informačních technologií a komunikací ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m
NET4GAS, s.r.o. × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
Obec Báňovice × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
Obec Budeč × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
Obec Budíškovice × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
Obec Cizkrajov × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
Obec Červený Hrádek × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
Obec Český Rudolec × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
Obec Dobrohošť × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
Obec Horní Slatina × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
Obec Hříšice × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
Obec Kostelní Vydří × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
Obec Peč × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
Obec Staré Hobzí × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
Obec Třebětice × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
Obec Volfířov × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
PREměření, a.s. × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
QUANTUM, a.s. × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
Správa železnic, státní organizace × × × × × × × * × × * × * × × × × × × × * × × * × × × * × × × × × × × * × × × × × × × * × * × × ×
STARNET, s.r.o. × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
Technické služby Dačice s.r.o. × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
Teplospol a.s., Jindřichův Hradec × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
THK Rhythm Automotive Czech a.s. × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
T-Mobile Czech Republic a.s.
Vodafone Czech Republic a.s.
Volfířov, a.s. × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
 
Datum platnosti seznamu k 19.6.2024 VYSVĚTLIVKY: je vyžadováno vyjádření na celém k.ú.  
 *je vyžadováno vyjádření na části k.ú.  
 ×není vyžadováno vyjádření  
 správcesprávci je možné podat žádost elektronicky