SEZNAM KATASTRÁLNÍCH ÚZEMÍ A SUBJEKTŮ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY V PŮSOBNOSTI: Stavební úřad - Městský úřad Beroun

Informativní seznam byl vyhotoven ve spolupráci se Stavebním úřadem a správci, kteří se účastní služby.
Úplnost a věcná správnost seznamu není garantována.

Číslo katastrálního území 602868 615137 663719 654400 655449 638901 645737 650471 603091 693006 671967 676942 796034 681881 686328 689246 690538 693863 699306 699322 703354 704687 663743 752983 755788 760269 760790 766917 768324 785717 788449 789593 603074 796042 797669
Název katastrálního území Beroun Bubovice Budňany Chrustenice Chyňava Hlásná Třebaň Hostim u Berouna Hýskov Jarov u Berouna Korno Kozolupy Kuchař Lhotka u Berouna Libečov Loděnice u Berouna Lužce Malé Přílepy Mezouň Mořina Mořinka Nenačovice Nižbor Poučník Srbsko u Karlštejna Stradonice u Nižboru Svatý Jan pod Skalou Svinaře Tetín u Berouna Trněný Újezd Vráž u Berouna Vysoký Újezd u Berouna Zadní Třebaň Zdejcina Železná Žloukovice
Název obce Beroun Bubovice Karlštejn Chrustenice Chyňava Hlásná Třebaň Beroun Hýskov Beroun Korno Vysoký Újezd Vysoký Újezd Chyňava Chyňava Loděnice Lužce Chyňava Mezouň Mořina Mořinka Nenačovice Nižbor Karlštejn Srbsko Nižbor Svatý Jan pod Skalou Svinaře Tetín Mořina Vráž Vysoký Újezd Zadní Třebaň Beroun Železná Nižbor
ALFA TELECOM s.r.o. ×
AQUACONSULT, spol. s r.o. × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
CETIN a.s.
COPROSYS a.s. ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m ● od 12 m
ČD - Telematika a.s. × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
ČEPRO, a.s. × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
ČEPS, a.s. × × × × × × × × × × × × × × ×
České Radiokomunikace a.s.
Českomoravský cement, a.s., nástupnická společnost * × × × × × × × * × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
ČEZ Distribuce, a. s.
Dolnoberounské vodárenské družstvo × × × × × * × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
Družstvo EUROSIGNAL × × × × × × ×
eHAMnet, s.r.o. × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
ELDATA pražská s.r.o. × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
ENERGO KD s.r.o. × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
GasNet, s.r.o. v zast. GasNet Služby, s.r.o. × ×
GZ Media, a.s. × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
innogy Energo, s.r.o. × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
Městys Karlštejn × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
Ministerstvo obrany - Sekce ekonomická a majetková - OOÚZ
Ministerstvo vnitra - odbor provozu informačních technologií a komunikací ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m ● od 10 m
Nej.cz s.r.o. × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
NET4GAS, s.r.o. × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
New Telekom, s.r.o., zast. UNI Promotion s.r.o. * od 5 m × × × × * od 5 m * od 5 m × * od 5 m * od 5 m × × * od 5 m × × × × × × * od 5 m × × × * od 5 m × * od 5 m × * od 5 m × × × * od 5 m * od 5 m × ×
Obec Zadní Třebaň × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
Obec Železná × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
Obec Bubovice × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
OBEC CHRUSTENICE × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
Obec Chyňava × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
Obec Hlásná Třebaň × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
Obec Hýskov × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
Obec Korno × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
Obec Loděnice × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
Obec Lužce × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
Obec Mezouň × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
Obec Mořina × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
OBEC MOŘINKA × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
Obec Nenačovice × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
Obec Nižbor × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
Obec Srbsko × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
Obec Svatý Jan pod Skalou × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
Obec Svinaře × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
Obec Tetín × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
Obec Vráž × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
Obec Vysoký Újezd × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
RenoEnergie, a.s. * × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
Správa železnic, státní organizace * × × × × × × * * * × × × × * × × * × × × * * * * × * * × * * * × × *
Státní pozemkový úřad, Odbor vodohospodářských staveb × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
Sys-DataCom s.r.o. zast. Fine Technology Outsource, s.r.o. × × × × × × × × × × × × × ×
Telco Pro Services,a.s.
T-Mobile Czech Republic a.s.
Vodafone Czech Republic a.s.
Vodovody a kanalizace Beroun, a.s. × × × × × × × × ×
 
Datum platnosti seznamu k 19.5.2024 VYSVĚTLIVKY: je vyžadováno vyjádření na celém k.ú.  
 *je vyžadováno vyjádření na části k.ú.  
 ×není vyžadováno vyjádření  
 správcesprávci je možné podat žádost elektronicky